Културни забележителности

 В центъра на селото се намира църквата "Св. Димитър", построена още преди Освобождението на България и обявена за архитектурен паметник на културата.
 На югозапад от селото се намира и праисторическо селище, обявено за паметник на културата в ДВ.